google-site-verification: google91b43bb5b018c518.html
top of page
Homestart_witpatroon.png
Abonneer je op onze nieuwsbrief
Homestart_witgroenpatroon.png

VOLG ONS

Homestart_witpatroon.png
Privacyverklaring Home-Start
 

Home-Start Vlaanderen en haar lokale afdelingen en partners, met hoofdzetel in Leuven, Naamsestraat 153 – 155, 3000 Leuven verzamelen je persoonsgegevens, gebruikt ze en slaat ze op (‘verwerken’) in het kader van de gezinsondersteuning of de vrijwilligerswerking. Deze privacyverklaring legt uit hoe Home-Start je gegevens verwerkt.

 

1. Waarom verwerkt Home-Start je persoonsgegevens?

 

Home-Start kan je gegevens o.m. verwerken in het kader van:

 • het selecteren van gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning door Home-Start;

 • het bieden van de gevraagde ondersteuning;

 • het selecteren van vrijwilligers;

 • het begeleiden en informeren van vrijwilligers;

 • het contacteren en informeren van andere partijen (toeleiders van gezinnen).

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Home-Start?

 

Home-Start kan o.m. de volgende categorieën van gegevens verwerken in het kader van de hierboven

opgesomde activiteiten:

 

Voor gezinnen:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);

 • persoonlijke kenmerken (bijv. leeftijd en geslacht);

 • samenstelling van het gezin;

 • algemene vraag naar steun bij het gezin (bijv. taalkennis, gezondheid, huisvesting, financiële bijzonderheden);

 • ondersteuning door andere instanties

 

Voor vrijwilligers

 • identificatiegegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);

 • persoonlijke kenmerken (bijv. leeftijd en geslacht);

 • studieniveau, ervaring of verworven competenties;

 • uittreksel uit het strafregister – model 2

 

Voor toeleiders

 • identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);

 

Indien je de door Home-Start opgevraagde gegevens niet aan Home-Start bezorgt, kan Home-Start je mogelijks niet langer diensten aanbieden.

 

In het geval er zich een wijziging voordoet van je gegevens (in het bijzonder je identificatiegegevens) moet je Home-Start hiervan op de hoogte brengen:

 • via mail of telefoon,

 • (enkel Home-Start-gezinnen) via de Home-Start-vrijwilliger,

 • (enkel voor de vrijwilliger): persoonlijk op het secretariaat

 

3. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens?

 

Home-Start verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien je hier expliciet de toestemming voor gaf;

 • of, indien de verwerking nodig is voor de verlening van diensten;

 • of, indien Home-Start wettelijk verplicht is om de gegevens te verwerken;

 • of, indien het noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang;

 • of, indien het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

4. Op welke manier heeft Home-Start je gegevens verkregen?

 

De manier waarop Home-Start je gegevens verkrijgt, is afhankelijk van je situatie.

In regel verkrijgt Home-Start deze gegevens rechtstreeks van jou. Voor gezinnen verkrijgt Home-Start de informatie van andere partijen (toeleiders) zoals scholen, Kind & Gezin, ziekenhuizen, OCMW, CAW, CLB, Dienst Thuisbegeleiding, Huis van het Kind, Wijkgezondheidscentrum, sociale organisaties, en verwanten, met toestemming van jou.

 

5. Wie zal toegang hebben tot je gegevens?

 

In het kader van haar activiteiten, kan Home-Start jouw gegevens delen met

 • de Home-Start-vrijwilliger die gezinsbegeleider is;

 • andere organisaties in functie van je ondersteuning (bijv. identiteitsgegevens delen met organisaties zoals Iedereen verdient vakantie.be);

 • enkel anonieme gegevens in het kader van subsidies en/of toelagen (bijv. Koning Boudewijnstichting)

We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële  doeleinden en delen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opgegeven activiteit.

 

​6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 

Home-Start houdt je gegevens bij voor de periode die nodig is om de gevraagde dienst te leveren en correct af te handelen en uiterlijk tot 3 jaar nadat het jongste kind van het gezin 12 jaar werd of je engagement als vrijwilliger ten einde liep.

Home-Start kan je gegevens langer bijhouden indien:

 • je hiertoe toestemming hebt gegeven;

 • omdat deze langer moeten worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting;

 • omdat Home-Start een gerechtvaardigd belang heeft om deze langer te bewaren.

 

7. Wat kan je zelf doen i.v.m. je persoonsgegevens?

 

Je hebt het recht om Home-Start op ieder moment te contacteren met het verzoek tot:

 • inzage van je gegevens;

 • verbeteren en aanpassen van je gegevens;

 • wissen van je gegevens;

 • je toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;

 • beperking van de verwerking van je gegevens;

 • staking van de verwerking van je gegevens;

 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen of treffende gevolgen zijn verbonden;

 • je gegevens wel/niet over te dragen naar een derde.

Home-Start zal je alle rechten toekennen waarop je volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. Je kan deze rechten uitoefenen door een mail of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar:

Home-Start Vlaanderen vzw, Naamsestraat 153-155, 3000 Leuven, info@homestartvlaanderen.be telkens met een kopie van je identiteitsbewijs.

 

8. Nog vragen of bedenkingen?

 

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt, kan je contact opnemen met Home-Start Vlaanderen vzw:

 

Home-Start Vlaanderen vzw

Naamsestraat 153-155 | 3000 Leuven

0497 55 56 28 | info@homestartvlaanderen.be

 

Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer info: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

9. Wijzigingen

 

Home-Start behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

Laatste update: maart 2023

bottom of page