google-site-verification: google91b43bb5b018c518.html
top of page
Homestart_witpatroon.png
Een opmerking, bedenking of klacht?

 

Met vragen en bezorgdheden kan je terecht bij de Home-Startcoördinator van de lokale werking die als belangenbehartiger van de vrijwilligers en gezinnen fungeert.

Wie een delicater onderwerp wil aansnijden, een ernstigere zaak wil melden of klacht wil indienen, kan terecht bij de algemeen coördinator

 

Home-Start gaat in eerste instantie probleemstellend aan de slag: de bron en de aard van het conflict of probleem en de betrokkenen helder stellen. In tweede instantie kan er met de betrokkenen probleemoplossend en bemiddelend aan de slag gegaan worden in een poging om onderling tot een oplossing te komen.

De geheimhoudingsplicht (art. 458 van het Strafwetboek) voor vrijwilligers, beroepskrachten en besturen gelden (vrijwilligerswet van 01 08 06).

Vermeld duidelijk je naam, contactgegevens, je betrokkenheid tot de organisatie en onderwerp van de klacht. Binnen de 5 werkdagen ontvang je een ontvangstmelding. Binnen de 30 werkdagen ontvangt je een antwoord op je klacht.

Home-Start Vlaanderen

Naamsestraat 153-155 | 3000 Leuven

​info@homestartvlaanderen.be 

Karlien Craps, algemeen coördinator | 0497 55 56 28

Homestart_witgroenpatroon.png

EEN MELDING OF KLACHT?

bottom of page