google-site-verification: google91b43bb5b018c518.html
top of page
HS_animatie_18.png

OVER ONS

OVER ONS

Homestart_witpatroon.png
Werken aan weerbaarheid en verbinding

Home-Start Vlaanderen biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie, vanaf de zwangerschap tot 12 jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en opvoedingsvaardigheden van de ouders, werken vrijwilligers aan de verbreding van het sociaal netwerk en talenten van de gezinsleden en wordt er actief ingezet op het verkennen van de grondrechten.

 

Preventie door presentie

Home-Start-vrijwilligers doen niet zomaar wat. Ze werken vanuit verschillende denkkaders om hun ondersteuning vorm te geven en te onderbouwen. Deze denkkaders delen een sterk geloof in de weerbaarheid van gezinnen en kinderen in een kwetsbare situatie, mits ze omringd zijn door een netwerk dat hen steunt in de periodes die de gezinnen als moeilijk ervaren.

Taken van de vrijwilliger:

  • Opvoeding en talentontwikkeling: ouders ondersteunen in het samen spelen, sporten, lezen met de kinderen, naar de film of theater gaan met het gezin, ondersteuning bieden bij het lidmaatschap in de bib of vereniging, huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten of contacten met de school.

  • Herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar vrijetijdsaanbod, weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving (buurtwerk, oudergroep op school, buurttuinieren, Nederlands spreken, enzovoort).

  • Werken aan grondrechten en verbinding: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor te staan, weg wijzen in administratie en naar hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening.

 

Home-Start werkt mee aan een lokaal kansarmoede-, gezins- en kindbeleid

Home-Start gelooft dat de aanpak van kinderarmoede een globale aanpak vraagt op verschillende beleidsniveaus, maar dat het lokaal bestuur een cruciaal niveau is om kinderen met een risico op een leven in armoede en kwetsbaarheid te bereiken.

 

Samen met het lokaal bestuur werkt Home-Start Vlaanderen aan SDG 1 - geen armoede; SDG 3 - het welzijn van iedereen verhogen; SDG 4 - toegankelijk onderwijs en SDG 10 - ongelijkheid verminderen; SDG 11 - veerkrachtige steden en SDG 17 - partnerschappen creëren. De Home-Start-methodiek is gericht op het weerbaarder en veerkrachtiger maken van inwoners en steden. Via lokale Home-Start-werkingen organiseert Home-Start i.s.m. het lokaal bestuur en lokale partners solidariteit tussen burgers en vrijwillig engagement in de stad of de gemeente.

 

Home-Start, een internationaal verhaal

Sinds 1 oktober 2020 is Home-Start Vlaanderen vzw officieel lid van Home-Start Worldwide. Een internationale beweging van gezinsondersteunende initiatieven die gezinnen aan huis ondersteunen volgens de krachtgerichte en netwerkversterkende visie en aanpak in het Home-Startprogramma. Door deze aansluiting engageren we ons voor een meer kwalitatieve en evidence-based werking in samenwerking met partners in binnen- en buitenland. Home-Start Vlaanderen is intussen actief in verschillende steden en gemeenten en ambieert de verdere uitrol van zeer laagdrempelige en preventieve gezinsondersteunende initiatieven in Vlaanderen en Brussel.

bottom of page