google-site-verification: google91b43bb5b018c518.html
top of page

Nieuwjaarswens

OVER ONS

Homestart_witpatroon.png
Nieuwjaarswens
 

2021 is niet meteen geworden wat we verwacht hadden.

Het grote ‘bevrijdingsfeest’ vond niet plaats en de blijvende beperkingen, ons opgelegd om de pandemie onder controle te krijgen, beïnvloedden voor velen het werk, de relaties en het welbevinden.

Toch hebben we, net als velen onder jullie, ons ingezet om er in 2021 het beste van te maken: Home-Start Vlaanderen is op de kaart gezet! Meer vrijwilligers steunen op meer plaatsen in Vlaanderen en Brussel meer gezinnen met jonge kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Met respect en waardering werken vrijwilligers aan drempels die gezinnen ervaren en verhogen ze de kans op een sterke start voor elk kind. Ze tonen dat ze er mogen zijn en erbij horen.

 

Wij blikken dankbaar terug op een bijzonder Home-Start-jaar.

We danken de vrijwilligers voor hun ongelofelijk engagement, voor hun geloof in de eigen kracht en de kracht van de gezinnen, voor het licht en de ruimte die ze schenken aan de gezinnen met jonge kinderen.

Dank ook aan de gezinnen die ons hun vertrouwen schenken.

Dank aan de private steunverleners zoals Kindergeluk, Besix Foundation, BNP Paribas Foundation, Welzijnszorg, Dreamland, Digital For Youth en de Koning Boudewijnstichting die ons de middelen gaven om onze doelstelling te realiseren.

Dank ook aan de lokale besturen die de dagelijkse werking lokaal mee vorm geven en oor hebben naar de signalen die gezinnen geven, aan Opgroeien en aan minister Beke die ons via Zorgen voor Morgen vleugels gaf in 2021 om onze werking te versterken en verspreiden.

 

Afgelopen jaar slaagden we er niet om via projectdossiers voldoende middelen te verwerven om onze werking in 2022 met een break even in te zetten. We dringen aan op hulp en krijgen op de valreep toch ook wel perspectief dat die kan komen.

Minister Beke publiceerde deze week zijn ambities via de nota ‘Vroeg en Nabij’, onderstreepte het belang van preventief werken en legt uit hoe hij gezinsondersteuning en jeugdhulp in de toekomst wil ontwikkelen.

Informele steun door vrijwilligers aan huis, lokaal georganiseerd, zal daarin ongetwijfeld een plaats krijgen.

We dringen aan op betrokkenheid en inspraak in de voorbereiding en realisatie van het uiteindelijke plan.

Misschien kondigt 2022 zich nog beloftevol aan.

 

Dankbaar om wat jullie allemaal aan de werking hebben bijgebracht afgelopen jaar, wensen we jullie een creatief, goed genoeg en uitdagend 2022!

 

Gaby Jennes,

voorzitter Home-Start Domo vzw

bottom of page